500.000 kr. til Litløy Fyr

Dersom Litløy Fyr oppnår full finansiering til istandsettelse av fyret, gir Bø kommune en halv million i lån til prosjektet. – En gladsak, sier ordfører Sture Pedersen.

Ellen Marie Hanstensen fant lykken på Litløy. (arkiv fotomontasje)  Foto: VOL.no/ NRK

Pluss

I 2006 kjøpte Ellen Marie Hansteensen Litløy Fyr i Bø med formål å lage en særegen gjeste- og opplevelsesplass i havgapet hovedsakelig med fokus på opplevelses- og reiselivsnæringen.