Narkodom på tre års fengsel opp i lagmannsretten til høsten

En mann som tidligere har anket en narkodom fra Vesterålen tingrett, får saken sin opp til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett til høsten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pluss

Ifølge oversikten over rettssaker i Hålogaland lagmannsrett, kommer saken til å gå over to dager den 12. og 13. september. Ankeforhandlingen vil gå som en meddomsrettsak med bevisanke der strafferammen er over seks års fengsel.