Flytting fra Strengelvåg til Myre skole:

Vil ha ekstra buss mellom Stø og Myre

Skolesjefen i Øksnes er i rute med planleggingen av overflytting av elevene fra Strengelvåg til Myre skole, og det jobbes for å sette opp én ekstra buss fra Stø til skoleskyss.

Skolesjef i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er mange hensyn å ta når man legger ned en skole, og der elever og lærerstab fra høsten av går en ny hverdag i Møte. Strengelvåg skole er vedtatt nedlagt, og elevmassen skal fra høsten av begynner på Myre skole.