Øksnes

Pluss

Multebærveien 2 (Gnr 65, bnr 977) er overdratt for kr 2.000.000 fra Jan Annar Antonsen og Kari Greta Moen Antonsen til Maria Steffensen Nyksund (25.04.2019)