Utsagn forvrenges i den politiske debatten, synes venstrepolitiker Arne Ivar Mikalsen:

Om å misforstå med vilje

I den politiske debatten ser vi stadig oftere at et utsagn forvrenges. Er det fordi lytteren ikke forstår? Eller er det bevisst? Jeg mener det er det siste, helt åpenbart.

UT MOT HETS: Arne Ivar Mikalsen (V) går ut mot hets i den politiske debatten: – Hvordan i all verden skal vi få rekruttert folk til å delta i politikken? spør han. 

Jeg har ikke tenkt å slutte å være uenig med andre politikere eller administrasjon, for det er nettopp slik et samfunn blir bedre. Ved at meninger brytes mot hverandre og nye løsninger oppstår.

Pluss

Før påske holdt kulturminister Trine Skei Grande et innlegg på KS (Kommunenes Sentralforbund)-konferansen. Der sa hun noe hun burde ha unngått. Ikke så mye fordi det hun sa var feil, men fordi det var godt egnet til skyts mot henne. Hun omtalte noen kommuner som ” ... hyggelige små klubber”.