Landskapshotell i Nyksund

Ett steg nærmere for Umulige Hoteller

Øksnes kommune setter ned en arbeidsgruppe med formål å gå i dialog med utbygger Umulige Hoteller for å forsøke å lande prosjektet bl.a. med minst mulig naturinngrep.

Noe slikt ser Umulige Hoteller for seg i Vesterålen. Her fra et lignende prosjekt i Valldal på Vestlandet.  

Pluss

Kommunestyret i Øksnes behandlet nylig søknad fra utbygger Umulige Hoteller AS, som har ønske om å etablere landskapshotell i Nyksund.