Fylkesmannen i Nordland gir tidsbegrenset tillatelse:

Nordlaks får ha 10.000 tonn biomasse i Havfarm 1

Fylkesmannen i Nordland innvilger Nordlaks Oppdrett AS delvis Nordlaks Oppdrett AS sin søknad om 10.000 tonn biomasse i Havfarm 1. Denne gjelder dog bare ut 2025.

Verftet i Kina er i full gang med byggingen av Nordlaks sin Havfarm 1.  Foto: Illustrasjon: Nordlaks

Pluss

Det fremkommer i Fylkesmannens svar til Nordlaks Oppdrett.