Fylkeslegen i Nordland:

– Sortland kommune brøt ikke helselovgivningen

Fylkeslegen i Nordland slår fast at Sortland ikke brøt helselovgivningen etter at pårørende klagde på kommunen for manglende helsehjelp til en pasient.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX  Foto: NTPscanpix, Gorm Kallestad

Pluss

Saken skriver seg flere år tilbake da pasienten ble syk og kom inn i Sortland kommunes hjemmetjeneste. I begynnelsen av 2018 fikk fikk de pårørende en fullmakt fra pasienten om å klage behandlingen inn for fylkeslegen i Nordland. Det ble deretter iverksatt tilsyn med Sortland kommune, og i fjor høst avsluttet fylkeslegen i Nordland saken med følgende konklusjon: «Vi finner at hjemmetjenesten i Sortland kommune ikke har brutt helselovgivningen i saken».

Klagde på smerter

Foranledningen var at pasienten ramlet og slo seg da hjemmetjenesten skulle følge vedkommende på toalettet. Pasienten falt, traff et TV-bord og slo seg skikkelig. Pasienten hadde etter dette, ifølge klagen, gjentatte ganger over en uke klaget på at hun hadde veldig vondt i foten.

I Sortlands kommunes svar til fylkeslegen i Nordland bekreftes uhellet, men pasienten hadde ikke opplyst at vedkommende hadde vondt. Samme kveld hadde pårørende vært i kontakt med pasienten, og nå klagde pasienten over smerter i skulder. I løpet av natten tilkalte pasienten hjelp fra nattpatruljen to ganger på grunn av smerter.

Dagen etter hendelsen fikk hjemmetjenesten opplyst fra pasienten at hun hadde mindre smerter, og at hun selv trodde hun bare var forslått og at det ville gå over av seg selv. I pasientens journal var det notert følgende: «Ville ikke at undertegnede skulle ringe legevakt for røntgenundersøkelse».

Foreslo legetilsyn

Sortland har for øvrig opplyst til fylkeslegen i Nordland at kommunen flere ganger forsøkte å foreslå legetilsyn, men dette ble avvist av pasienten.

– To dager etter fallet var hjemmetjenesten hjemme hos pasienten og tilbydde på nytt å ordne med legetime for å få sjekket hoften som pasienten hadde smerter i. Hjemmetjenesten forsøkte flere ganger, men pasienten avslo dette og ønsket ikke å dra til lege, heter det i vedtaket som frifinner Sortland kommune fra klagene fra pårørende.

Sortland beklaget

To og en halv uke etter fallet ble pasienten sendt til sykehus for røntgen. I følge sykehuset ble det gjort funn, men at det var vanskelig å vurdere forholdene hos pasienten.

– Hjemmetjenesten i Sortland kommune finner etter en gjennomgang av saken det beklagelig at de pårørende oppfatter hjemmetjenesten på en slik måte at det nødvendiggjør en klage. Likeså er det en felles oppfatning av de involverte i hjemmetjenesten at de flere ganger forsøkte å få pasienten til legetilsyn, men at det ikke lyktes siden pasienten ikke ønsket å dra til lege. Pasienten er samtykkekompetent, og kommunen kan ikke drive tvangsbehandling av pasient som bor i eget hjem., heter det i avgjørelsen fra fylkeslegen.

Forsvarlig minstestandard

Samtidig skriver fylkeslegen at kommunen etter forsvarlighetskravet i helselovgivningen er forpliktet til å gi hjelp med en forsvarlig minstestandard, basert på en individuell helsefaglig vurdering av den enkelte pasients behov. Kravet gir ikke krav om ideell helsehjelp. Dette innebærer at ikke ethvert avvik fra god praksis, vil ansees uforsvarlig. Det må foreligge et kvalifisert avvik fra god praksis før handlingen er å anse som uforsvarlig.

Fylkeslegen har lagt vekt på at pasienten var samtykkekompetent og at hjemmetjenesten ikke kunne tvinge pasienten til lege. Hjemmetjenesten og pårørende kunne likevel hatt en bedre dialog med pårørende og sammen forsøkt å motivere pasienten til å dra til lege, heter det.

Får ikke medhold

– Hjemmetjenesten gjorde en faglig vurdering av at pasienten burde vært til lege og i røntgen. Fylkesmannen (fylkeslegen journ. anm.) mener derfor at hjemmetjenesten ikke kan lastes for at det tok over to uker før pasienten kom til vurdering på sykehuset. Fylkesmannen har forståelse for at pårørende er fortvilt over de punkter som blir hatt opp i klagen. Vi finner etter en samlet vurdering det ikke sannsynlig at pasienten fikk uforsvarlig helsehjelp i Sortland kommune, skriver fylkeslege Jan-Petter Lae i sin avgjørelse, der han slår fast at hjemmetjenesten i Sortland kommune ikke har brutt helselovgivningen i saken.