Jubler over vekst i Bø

Bø-ordfører Sture Pedersen er veldig glad for at hans kommune utvikler seg i riktig retning. Han mener at det ikke er tilfeldig at Bø øker.

Sture Pedersen er glad for at antallet nyetableringer i Bø går opp.  Foto: Tone Marit Sørensen

Pluss

Bø har vekst i antallet nyetableringer på 200 prosent så langt i år.