Ble klaget inn til Fylkesmannen:

– Sortland kommune beklager den opplevelsen de pårørende sitter igjen med

Etter at Sortland ble klaget inn til Fylkesmannen i Nordland, har kommunen laget en plan for hvordan de skal ta vare på pasienten sin.

Sortland rådhus  Foto: Gard L. Michalsen

Pluss

I første halvdel av april ble klagen videresendt fra Fylkesmannen til Sortland kommune for såkalt lokal avklaring. Så sent som 30. april hadde Sortland kommune tilbakemeldingen til Fylkesmannen klar.