Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.

Christoffer Ellingsen i Rødt, er ikke veldig overrasket over hva som kommer frem i VOLs meningsmåling om fremtidig skolestruktur.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Meningsmålingen er utført av Norfakta, på oppdrag fra VOL. Den viser for eksempel at blant de under 30 år, er det stor motstand mot færre skoler i Sortland enn det er i dag. Kun 11 prosent av de spurte under 30 år, mener det er akseptabelt med færre skoler. I aldersgruppa mellom 30-44 mener et flertall at det er akseptabelt med færre skoler.