Samferdselsråden med penger i kofferten:

Veien Frøskeland – Myre får 170 millioner kroner

Samferdselsråden besøket i dag Øksnes, og med seg i kofferten hadde han en ekstra bevilgning på 120 millioner kroner, slik at totalen nå er oppe i 170 millioner til opprusting av veien fra Frøskeland og helt til Myre.
Pluss

Det var fra før kjent at Nordland fylkeskommune hadde satt av 50 millioner kroner til opprusting av veien over Frøskelandsfjellet. Stor var derfor gleden da fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) besøkte Øksnes med nye 120 millioner kroner i kofferten. Nå skal hele veien fra foten av fjellet ved Frøskeland og ut til Myre prosjekteres og opprustes.