Tiu skal forske på spermkvaler

Tiu Similä var med i starten av kvalsafarivirksomheten på Andenes for 30 år siden. Nå har hun fått støtte fra Samskap til å forske på spermkvalene utenfor Andenes.

SPERMKVAL: Tiu Similä, vil forske på spermkvalene utenfor Andøya. Nå har hun fått støtte fra omstillingsorganisasjonen Samkap til en forstudie.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Arbeidsutvalget i Samskap har gitt støtte til fire prosjekter.

Utvalget består av styreleder Odd Roger Enoksen, nestleder Jonni Solsvik og programleder i Samskap, Brita Erlandsen, og kan gjøre vedtak om støtte på inntil 250.000 kroner.

To gårdsbruk

To av prosjektene som har fått støtte er knyttet til gårdsbruk.


Stolt sønn overtar sauebruket etter faren på Nøss:

– Vi har verdens viktigste jobb å gjøre

Kent-Halvor Johansen har bestemt seg for å overta sauebruket på Nøss etter faren Geir. – Jeg har alltid ønsket å overta, og samtidig var det avgjørende at kona Margareth er villig til å satse med meg, sier han.


Kent Halvor Johansen på Nøss har fått 25.625 kroner til prosjektet «Fortsette å levere verdens beste lammekjøtt». Prosjektet har en totalkostnad på 51.250 kroner.

Eirik Solvoll har fått et tilskudd på 29.708 kroner til prosjektet «Videreutvikling av bedriften på Solvoll Gård». Prosjektet har en totalkostnad på 59.415 kroner.

Solvoll er for øvrig varamedlem til programstyret i Samskap og samboer med Samskap-leder Brita Erlandsen.

Camilla Ilmoni er varamedlem til arbeidsutvalget ved fravær og inhabilitet.

Næringsforeningen

Andøy næringsforening har fått 38.850 kroner i støtte til «Forprosjekt etablering av ressursgrupper».

Prosjektet har en totalkostnad på 82.700 kroner.

Kvalforskning

Tiu Similä har fått 43.000 kroner i tilskudd til en forstudie til et forskningsprosjekt kalt «Langtidsstudie av spermhval utenfor Andøya».


I Nordsjøen og Østersjøen:

Tiu skal koordinere vern av nise

Tiu Similä er tilsatt i prosjektstilling i FNs miljøorganisasjon for å koordinere tre verneplaner for nise i Nordsjøen og Østersjøen. – Artig at man kan jobbe med slike saker fra Bø, sier hun.


Prosjektet har en totalkostnad på 99250 kroner, og skal være avsluttet innen 30. juli.

– Når hovedprosjektet (langtidsstudie på spermhvalene) er i gang, får man solid kunnskap om spermhvalenes adferdsøkologi utenfor Andøya. Bedre forståelse av hvalenes adferd og rolle i økosystemet blir et vesentlig bidrag til kunnskap av dyphavsøkosystem utenfor Andøya, samt spermhval som art, skriver Similä i søknaden.

Mangel på forskning

Hun peker på at det finnes fotoidentifikasjon av spermkvaler utenfor Andøya tilbake til 1987, og at det også er utført noen adferdsstudier.

– Men vi vet fortsatt lite om atferd og økologi av spermhvalene i Bleiksdypet. Hovedårsaken er mangel på langsiktig og omfattende forskningsinnsats. Kunnskap om oppholdstid, kosthold, sesongmessig fordeling og atferd av disse spermhvalene er nødvendig for en bedre forståelse av deres rolle i økosystemet, og er også viktig for å sikre bærekraftig hvalsafari, skriver hun i søknaden.

Hun skriver også at forskningsprosjektet kan bidra til reiselivsprosjekter «The Whale», som er under planlegging.