– Bør skyte ørn for å ta vare på andre fugler

Rolf Solvoll og Per Benonisen i Puffin Safari tar til orde for en forsiktig reduksjon av havørnbestanden for å berge truede sjøfuglarter langs kysten. – Det er grunn til å rope et varsku, særlig nå når vi ser at havsula har rømt fra Forøya. Det er ørnen som har skremt den bort, slår de fast.

– KATASTROFE: Rolf Solvoll har talt 50–60 ørner på en gang. «Birdlife International» slår fast at Bleiksøya er en del av et globalt nettverk av lokaliteter som kjennetegnes for sin store betydning for fuglelivet. Paradokset er at sjøfuglene i næringsrekken under havørnen går den visse død i møte her ute, sier han.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Duoen har fulgt utviklingen av sjøfuglbestanden på Bleiksøya nøye siden de startet Puffin Safari i 2001.