Derfor reiser 14 organisasjoner spørsmål ved Storheia Arena

Forum for natur og friluftsliv i Nordland, som har 14 organisasjoner med 22.000 medlemmer i ryggen, reiser spørsmål ved Storheia Arena som de mener Fylkesmannen i Nordland må svare på.

Det er ikke tid til å regulere Storheia Arena før Arctic race of Norway avsluttes med spurt og målgang på toppen av Hadseløya.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

– Det er ikke slik at vi kan «nektes» å asfaltere en eksisterende vei.

Rådmann Ola Morten Teigen, Hadsel kommune
Pluss

Organisasjonen skriver i et brev til Fylkesmannen i Nordland datert 3. juni, at de ønsker å følge opp deres årsmøtevedtak om å følge opp Storheia Arena overfor Fylkesmannen i Nordland og hva denne saken dreier seg om. De har tidligere etterlyst planer, vedtak og bevilgninger.