Han blir den første presten som ordineres i Hadsel kirke siden 1665

Prestevikar i Hadsel, Karstein Morfjord, ordineres til prest i Den norske kirke lørdag. Ordinasjonen skjer i Hadsel kirke. Det er ikke daglig kost.

ORDINERES: Kar­stein Mor­fjord, or­di­ne­res til prest. 

Pluss

Han skal innsettes av biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes. Ordinasjonen er kanskje den første i Hadsel Kirke i moderne tid. I alle fall finner ikke kirkekontoret noe historie rundt det.