NVE vil vurdere pålegg om ytterligere sikkerhetstiltak. Varsler tvangsmulkt

NVE har fått brev fra Sortland kommune om at det er manglende framdrift i arbeidet med ny dam ved Storvatnet. Det bekymrer NVE, som ser meget alvorlig på sikkerhet for dammen.

Oversikt over dagens dam, fotografert sommeren 2018 (skjermdump fra rapport). 

Pluss

Det er seksjonssjef i NVE, Lars Grøttå som skriver til Sortland kommune angående den manglende framdriften i prosjektet med å få på plass ny dam ved Storvatnet.