Dom i tingretten: Klo Grenderåd er eier av almenningskaien på Klo

Vesterålen fishing tapte i tingretten. Nå anker de til lagmannsretten

Tingretten fastslo i februar at det er Klo Grenderåd som er rettmessig eier av almenningskaien på Klo, uten å gå nærmere inn på hvem som faktisk har bruksrett til denne. Nå er dommen anket.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Det har en tid pågått en tvist mellom Vesterålen Fishing, som driver et turistfiskeanlegg på Klo, på den ene siden, og Klo Grenderåd og Øyfisk om hvem som faktisk står som eier av «allmenningskaia» ved det tidligere fiskemottaket til Gunnar Klo AS på Klo. Hvem som i dag har bruksrett har også vært et av stridens tema.