Kommunen misfornøyd med arbeidet med marin verneplan for Andfjorden

Den 23. august 2018 kunngjorde fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark at arbeidet med Andfjorden marine verneområdet skulle starte opp. De berørte kommunene ble lovet innflytelse og delaktighet i prosessen. Dette mener de de ikke har vært i nærheten av å ha fått.

MISFORNØYD: Ordførerne synes ikke at fylkesmannen har holdt det som ble lovet om kommunal deltakelse. Fra venstre: Jan Fredrik Jensen, Fred Flakstad, Geir Inge Sivertsen, Marianne Bremnes og Knut Nordmo.  Foto: Lars Olav Rege

Pluss

Ordførerne i de fire Senja-kommunene, Harstad kommune og Andøy kommune, samlet seg til et møte angående omfanget av involveringen i gjennomføringsprosessen av den marine verneplanen i Andfjorden. De var tydelig misfornøyd.