Hadsel kommunestyre:

Bevilget én prosent av overskuddet til ungdommen

Samtidig som ungdomsklubben på Melbu er planlagt nedlagt fra årsskiftet, var det diskusjon i Hadsel kommunestyre om å disponere én prosent av fjorårets overskudd til økt ungdomssatsing på Stokmarknes.

Renathe Johnsen i Venstre fikk kommunestyret med seg for å satse litt ekstra på ungdommen i kommunen.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Hadsel kommune gikk med 20 millioner kroner i mindreforbuk i 2018. På godt norsk betyr det at Hadsel kommune i fjor hadde et solid overskudd, selv om kommunedirektør Ola Morten Teigen opplyst at det i realiteten kan ligge flere millioner under dette.

Renathe Johnsen fra Venstre sa i kommunestyret at hun ønsket at en liten del av overskuddet bør gå til å øke stillingen for ungdomslederen på Stokmarknes fra 25 prosents stilling, til full stilling.

I møtet ble det opplyst at administrasjonen i så fall må avsette 200.000 kroner til dette allerede i år. Det utgjør en prosent av fjorårets overskudd, men Renathe Johnsen fra Venstre er likevel svært fornøyd med vedtaket.

Lena Arntsen i Høyre stilte også spørsmål om hva som er viktig framover. Hun kunne opplyste at hennes parti ville støtte Venstres forslag. Hun poengterte at ungdomsklubber er forebyggende i forhold til sosiale utfordringer, holder ungdommen unna rusproblemer og er inkluderende.

Arbeiderpartiet fulgte opp med å støtte forslaget fra Venstre, og la til at de ønsker å gjøre noe på Melbu også. Derfor ber kommunestyret kommunedirektør Ola Morten Teigen om å komme med en redegjørelse til politikerne om ungdomssatsingen i kommunen til høsten. Konkret ønsker politikerne en totalvurdering av ungdomsklubbene i kommunen.