Foreslår omorganisering av kultursamarbeidet

Vil bruke mer på kultur og friluftsliv

Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen friluftsråd foreslåes organisert som kommunale oppgavefellesskap. Det foreslåes også at kommunene skal bevilge mer penger til formålet.

KULTUR: Her åpner Andøy-ordfører Jonni Solsvik kulturdagene i Andøy. Nå vil han at kommunene i Vesterålen skal bruke mer penger på å samarbeide om kultur og friluftsliv.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

I morgen møtes Vesterålen kulturutvalg for å behandle den fremtidige organiseringen av kultursamarbeidet i regionen.