– Mange detaljer som må studeres

Lederen av Andøy fiskarlag synes det er bra at kvotesystemet nå får en total gjennomgang. – Men her er mange detaljer som må studeres og diskuteres, sier Eirik Norvoll.

– MANGE DETALJER: – Det er bra med en total gjennomgang av kvotesystemet, men her er mange detaljer som må diskuteres, sier Eirik Norvoll i Andøy fiskarlag. For fiskerne i Andøy er det trolig bortfallet som samfiskeordningen for sjarkflåten som får størst konsekvens.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Fredag la regjeringen frem stortingsmeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskaping». I store trekk videreføres dagens fiskeripolitikk. Det vil fortsatt være strukturordninger i næringen, men det blir heller ikke evigvarende kvoter.