Slapp fengsel, må følge narkotikaprogram

En vesteråling er dømt til et år betinget fengsel og må følge et narkotikaprogram med domstolkontroll.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

I uke 24 behandlet Vesterålen tingrett en straffesak der retten ble presentert for en smørbrødliste av forbrytelser. Det aller meste innbrudd i offentlige bygg. Ved nærmere ettersyn viste det seg at forholdene var forholdsvis bagatellmessige. Tiltalte selv beskrev det som tankeløse impulshandlinger foretatt i beruset tilstand.