Vil bygge veien fra Fiskebøl til Nappstraumen 1,5 meter smalere enn det som er kravet til veibredde

Vegdirektoratet skal nå avklare om E10 Fiskebøl-Nappstraumen, kan bygges 1,5 meter smalere enn kravet til veibredde
Pluss

Dette skriver Lofotposten. Hovedveier med årsdøgnstrafikk på over 500 kjøretøy, skal etter nasjonalt krav til veistandard være minimum ni meter brede. Men vegvesenet ønsker å bygge 7,5 meter i Lofoten. Når det gjelder strekningen Fiskebøl-Nappstraumen, har den en døgntrafikk på 1.500 i året, noe som utløser krav om ni meter.