Grusomt underskuddsår i 2018 snudd til optimisme i 2019

Norlense As på Fiskebøl kan mer enn doble omsetningen fra 2018 til 2019.

Enda en lense rulles opp og gjøres klar for leveranse.  Foto: SILJE NILSEN

Pluss

Norlense fikk et nytt, stort underskudd i 2018. I perioden 2016-2018 har selskapet bokført et samlet underskudd før skatt på 55 millioner kroner, men eierne har fått i stand en avtale med banken og konvertert gjeld til aksjer. Samtidig har markedet snudd. Mye har gått riktig vei for hjørnesteinsbedriften på Fiskebøl i 2019.