Fylkeslagsleder Jan Fredriksen:

- Stopp i samfisket får store konsekvenser

Leder av Nordland Fylkes Fiskarlag mener en stopp i dagens samfiskeordning vil få store konsekvenser for både fiskere og fiskerisamfunn. Han får støtte i sitt syn fra Øksnes.

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. 

Pluss

Som en del av regjeringens framlagte kvotemelding, tas det til orde for å fjerne den såkalte samfiskeordningen, som innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår.