Montessori-overskudd

Åse og omegn privatskolelag fikk et overskudd på 204.327 kroner i 2018. Skolelaget har nå en egenkapital på 1,6 millioner kroner.

OVERSKUDD: Rektor Lise Grav ved Åse Montessoriskole sørget for å at skoledriften på Åse gikk med overskudd i fjor. 

Pluss

Åse og omegn privatskolelag driver den ene av to montessori-skoler i Andøy. Den andre ligger på Bleik. Begge skolene ble opprettet etter at Andøy kommune la ned skolene i de to bygdene.