Nekter å behandle vindkraftsøknad før utbygger kommenterer innspill

Selskapet som ønsker å bygge vindkraft på Andøya, har ikke kommentert høringsuttalelsene som er kommet inn. Derfor prioriterer NVE ikke søknaden.

Vindkraftverk: Andmyran vind AS har søkt om utsatt idriftsettelse og forlenget konsesjonsperiode for det planlagte vindkraftverket på Andmyran. Avdelingsingeniør Jon Krogvold hos NVE opplyser at søknaden ikke blir avgjort på denne siden av sommeren. Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix 

Pluss

Andøyposten har tidligere skrevet at Andmyran Vind AS har søkt NVE om utsatt idriftsettelse og utvidet konsesjonstid.