Odd Roger Enoksen om konsekvensutredning:

– Ingen ting som stopper planene

– Det er ikke funnet noe som stopper planene, men det er noen områder der det må iverksettes tiltak, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center om konsekvensutredningen for satellittbasen.

OVERKOMMELIG: – Norconsult har gjort en grundig jobb, og det er ikke funnet noe som stopper planene for etableringen av Andøya Spaceport. Det må iverksettes noen tiltak, men det er overkommelig, sier Enoksen til VOL.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Norconsult har nå utarbeidet 10 rapporter som utreder konsekvensene av å etablere Andøya Spaceport – en base for å skyte opp små satellitter. Det er blant annet laget en egen rapport om konsekvensene for fiskerinæringen.