Her kan det bli 3.800 kvadratmeter nytt næringsareal

Lokale utbyggere vil fylle ut havområdet sør for Europris på Ånstadsjøen og bygge nytt næringsareal på 3.800 kvadratmeter.

Ifølge planen skal det fylles mye masse i sjøen.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Det går fram av detaljplanene som ble sendt til Sortland kommune for kort tid siden. De første planene ble lagt i 2015 og gjort kjent for Sortland kommune i 2017.
Det er uklart når saken vil komme til politisk behandling i Sortland kommune. Plandokumentene må gjennomgås og godkjennes før det saksbehandles og overlates til politikerne.