BioMar kjører med full produksjon

Ungdommer har ansvaret hos Biomar i sommer

Det skapes verdier for millioner av kroner per skift hos BioMar på Myre for tiden. Sist fredag var gjennomsnittsalderen på ett skift 24 år, og ungdommen blir satset på både gjennom lærlingeordninger og aktiv vikarbruk om sommeren. Det trives både eldre og unge ansatte godt med.

Skoleeleven Thea Jørgensen er sommervikar på labben ved BioMar og stortrives.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Fórprodusenten BioMar er en ekte hjørnesteinsbedrift på Myre og er seg sitt ansvar for å slippe til den yngre generasjonen meget bevisst. Ivar Ulriksen er produksjonsleder og mener det er viktig å ha fokus på lærlinger.