Når neppe skolestart i 2020

Rektor Ellen Ingebrigtsen håpet at det nye romteknologibygget skulle stå ferdig til skolestart høsten 2020. Men slik blir det neppe.

NYBYGG: Romteknologielevene ved Andøy videregående skole holder i dag til i dette bygget. Det skal nå rives og erstattes av et helt nytt bygg. Men det blir neppe klart til skolestart høsten 2020. 

Pluss

– Bygget blir ferdig høsten 2020, men jeg tør ikke si om vi rekker skolestart. Kanskje blir det ferdig til høstferien eller kanskje nærmere jul. Det er mye usikkerhet, sier Kurt Solaas, som er eiendomssjef i Nordland fylkeskommune.