Omsetningshopp for Adolfsen-selskap

Andøy hotell og restaurantdrift økte omsetningen med fire millioner kroner i fjor, og økte også overskuddet.

OVERSKUDD: Andøy hotell og restaurantdrift driver blant annet hytteanlegget Lankanholmen og Grønnbuene på Andenes. Selskapet økte omsetningen med fire millioner kroner i fjor og fikk et overskudd på 1,8 millioner kroner.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Selskapet er eid av av Norlandia Drift AS, som igjen er en del av Norlandia Hotel Group AS.