Satelittbasen på Nordmela:

– Spennende planer, men bekymret over totalbelastningen

– Satellittbasen er spennende planer, men den har noen konsekvenser det er grunn til å snakke om, sier Ole Johnny Nilsen hos J.M. Nilsen Fisk AS på Nordmela.

KONSEKVENSER: – Det er spennende planer med satellittoppskyting, men det har noen konsekvenser det er verdt å snakke om, sier Ole Johnny Nilsen ved J.M. Nilsen Fisk AS på Nordmela. Akkurat som fiskerne, er han bekymret over konsekvensen av den totale aktiviteten til Andøya Space Center og datterselskapene.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

Andøya Spaceport ønsker å etablere et anlegg for oppskyting av små satellitter rett sør for Nordmela. Det er planlagt åskyte opp to satellitter per måned. Når oppskytingene foregår kan det ikke befinne seg fiskebåter innenfor sikkerhetssonene.