Kommunebarometeret:

Sortland best, Bø dårligst

På årets kommunebarometer kommer Sortland kommune ut best i Vesterålen, mens Bø havner helt på bunnen blant landets 422 kommuner.

Sortland kommune kommer best ut i Vesterålen på årets kommunebarometer.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Kommunebarometeret utarbeides årlig av fagtidsskriftet Kommunal Rapport og er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.