Ligger an til å bli ferdige før tidsplanen:   

Siste lekter med stein fra Kobbvågen til moloen på Steinesjøen

Ottar Bergersen og Sønner er i skarp rute med reparasjonen av moloen ved Steinesjøen. Torsdag ankom siste lekter, og størrelsen på steinen gjør at moloen blir forsterket.

Siste lekter med stein fra Kobbvågen på vei inn.   Foto: Innsendt

Pluss

Ottar Bergersen og Sønner i Bø er, i samarbeid med entreprenør, i full gang med reparasjon av Steinesjøen molo. Reparasjonen har gått radig unna og forholdene har vært ypperlige mens arbeidet har pågått.