Kan gå mot ekspropriasjon på Strandskogjordet

To grunneiere i Sortland aksepterer ikke tilbudet fra Sortland kommune om erstatning.
Pluss

Det er i forbindelse med reguleringsplanen for Strandskogjordet at Sortland kommune tidligere i år tilbydde hundre kroner per kvadratmeter for avståelse av grunn. Nå har advokat Oddmund Enoksen på vegne av to grunneiere informert Sortland kommune om at tilbudet om erstatning ikke aksepteres.