Hadsel videregående skole nærmer seg fullførelse: – Inne i den mest krevende fasen

– Hele byggeprosessen har vært ei positiv utfordring. Det sier anleggsleder i Bjørn Bygg, Ivar Ståle Hågensen om byggeprosjektet Stokmarknes Videregående skole. I dag er det teknisk overlevering av bygget.

RA­DIO­STU­DIO: Lyd­tett­het er vik­tig i det­te rom­met. Her ser vi også den vi­su­el­le løs­nin­ga i ra­dio­stu­dio­et hos stu­die­ret­ning for me­di­er og kom­mu­ni­ka­sjon. Ele­ve­ne får fle­re spen­nen­de rom å jobbe i. Foto: Jane Will­as­sen 

Pluss

Da vi innom, var byggeprosjektet Stokmarknes Videregående Skole inne i siste fase.