Tre ordførere om Andøyposten, fortid, nåtid og fremtid

I de 40 årene siden Andøyposten ble stiftet, har Andøy hatt tre markante ordførere; Leif A. Iversen (H), Kjell Are Johansen (Ap) og Jonni Solsvik (H). De snakket åpent om sitt forhold til jubilanten Andøyposten, Andøys fortid, nåtid og fremtid, og egne politiske erfaringer.

Ord­fø­re­re gjen­nom 40 år: Den po­li­tis­ke er­fa­rin­gen til Leif A. Iversen, Kjell Are Johansen og Jon­ni Sols­vik, spen­ner over en ge­ne­ra­sjon. foto:tord vi­ken 

Pluss

Arresten på Andenes er åstedet for denne seansen hvor Andøys tre ordførere de 40 årene fra 1979 til 2019 møttes for en uformell samtale om deres erfaringer som ordførere, som overlapper med de årene Andøyposten har eksistert. Leif A Iversen (ordfører, 1979-95), Kjell Are Johansen (ordfører 1995-99) og Jonni Solsvik som har regjert Andøy de seneste tyve årene, er ikke personer man behøver å be om å snakke.