Vil ha rask etablering av neste byggetrinn på Ekren, med 28 sykehjemsplasser for demente

Melbu og og omegns samarbeidslistes program foran kommune og fylkestingsvalget er klart. Partiets største prioriteringsområder er eldreomsorg og skole.

Ørjan Robertsen er ordførerkandidat for MOS.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

I partiprogrammet står det blant annet å lese at partiet ønsker «å gjenskape verdighet og tillitt til eldreomsorgen, vil ha vår første prioritet». Når det gjelder Langøya, vil MOS blant annet jobbe for fullverdig skoletilbud (1-10) på Sandnes i kommunal regi eller som Montessori i eksisterende skolelokaler.