– Det skal være godt å bli gammel i Hadsel

– En del av det åpne demokratiet vi har i Norge, er gode og åpne tilbake‑meldinger. Da må vi stå for det vi mener og de vedtak vi gjør. Enkelt og greit. Så må vi være de første til å beklage når vi åpenbart har trådt over en terskel, sier Ørjan Robertsen, tid‑ligere ordfører for Ap og nå ordførerkandidat for MOS.

pri­ori­te­rer de eld­re: – MOS kom­mer til å være en på­dri­ver for sna­rest mu­lig å rea­li­se­re nye sy­ke­hjems­plas­ser med ene­rom for eld­re og pleie­tren­gen­de som ikke kan bo hjem­me el­ler i om­sorgs­bo­li­ger, sier par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat, Ørjan Ro­bert­sen. 

Vi må gjenskape verdighet og tillit til eldreomsorgen.

Pluss

Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti de neste fire årene?

Selv om det er mange saker som er viktig, gode skole- og barnehagetilbud i hele kommunen, gode helsetilbud, gode rammevilkår for næringslivet, gode ungdomstilbud, gode idretts- og kulturtilbud for å nevne noen, vil eldreomsorgen ha vår høyeste prioritet. Hadsel skal være en kom