Rødt kjemper for blått

Det planlagte hotellet i Sortland sentrum må ha unntak fra Byplanen. Rødt sier ja, men krever mer blått i Sortland.

Fasaden på hotellet, som det planlegges byggestart for til høsten.   Foto: Nordic eiendom

Pluss

Hotellutbyggerne har søkt om dispensasjon fra byplanens bestemmelse om fargesetting av Blåbyen, om at eksponert steinfylling eller plastring ikke tillates i sentrum og  om at minimum 20 prosent av hotellrommene skal være universelt utformet. Rødt sier ja til to av tre.