Vil koste oss tusenvis ekstra i året

Et utvalg foreslår å fjerne momsfritaket på strøm i de tre nordligste fylkene, blant annet for å forenkle byråkratiet. Det har daglig leder for Vesterålskraft Nett Torbjørn Åsbakk liten forståelse for. Forslaget kan koste oss i nord mange tusenlapper ekstra i året.

Illustrasjonsbilde strømpris. 

Pluss

En utredning, bestilt av Finansdepartementet, foreslår å innføre lik moms på 23 eller 25 prosent på absolutt alt i Norge. Målet med å justere momsen på denne måten, vil ifølge NRK være å oppnå mindre byråkrati, i tillegg til at det kan gi staten økte inntekter.