– Helt ufornuftig at dette krysset skal gjøre folk til lovbrytere

Christoffer Ellingsen og Rødt Sortland kommer i løpet av høsten til å fremme en sak til formannskapet om at innkjøring fra Steiroveien inn til Extra må tillates.

Christoffer Ellingsen (R) mener det er ufornuftig at de som bor sør i Sortland ikke skal kunne kjøre inn til Extra via Steiroveien.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

19. august var det hovedforhandlinger i en sak der en mann hadde kjørt inn nettopp denne innkjørselen til Extra på Sortland. Han ble dømt til en bot på 7.900 kroner i bot.