14 personer skal dele på salgssummen:

Kan bli rike på Gulstadøya

Grunneiendommen på Gulstadøya har til sammen 14 ulike eiere med forskjellige eierandeler. Mange av dem kan bli relativt rike dersom Hadsel kommunen kjøper eiendommen for 35 millioner kroner.

PEN­GER I SPILL: Gul­stad­øya kan bli solgt for inn­til 35 mil­li­o­ner kro­ner fra de 14 ei­er­ne av grunn­ei­en­dom­men, til Had­sel kom­mu­ne. Ei­en­dom­men om­fat­ter cirka 75 pro­sent av Gul­stad­øya, med unn­tak fra om­rå­de­ne til båt­for­en­in­ga. Foto: Thor-Ivar Guld­berg 

Pluss

Formannskapet i Hadsel vedtok torsdag for halvannen uke siden,