Varsel om feilmedisinering

Helsetilsynet med reaksjon mot Bø kommune

Statens helsetilsyn mottok i august varsel om alvorlig hendelse fra fastlegevikar i Bø kommune. Helsetilsynet ser alvorlig på informasjonen de har mottatt og sier det er behov for videre undersøkelser.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det var tidlig i august i år at en fastlegevikar i Bø kommune varslet Statens helsetilsyn om den alvorlige hendelsen. Helsetilsynet tok umiddelbart kontakt med den aktuelle fastlegevikaren, samt pleie- og omsorgsleder Kurt Dahl i kommunen.