«Voktor Pedersen og Bjørnsund tenker mye riktig, men kommer ingen vei uten klubben i ryggen»

Vols nyhetsleder, Espen Mowinckel Pettersson, tar i denne kommentaren for seg situasjonen i Sortland IL. Han mener klubben må stake ut en kurs og sette langsiktige mål.

Espen Mowinckel Pettersson, nyhetsleder og fotballkommentator Vol.  Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen

Pluss

Torsdag gikk Sortland ILs trenere ut med en uttalelse hvor de skisserer alt som har vært feil i SIL de siste åra. De forklarer her at det var høyst nødvendig med et kulturskifte i klubben. De beskriver tilfeller hvor spillere har forlatt trening uten grunn, spilt på seg kort for å slippe unna kamper og dårlige holdninger ovenfor andre spillere, trenere, motspillere og dommere.