«Bråk vil det garantert bli»

Innlegg

Reagerer: Kari Vik og Maren Omma Engen kommenterer i dette innlegget en del av det representantene fra de nye eierne av Andmyran Vind AS fortalte i Andøypostens reportasje i forrige utgave. 

Det kan i beste fall betraktes som at de forsøker å kjøpe befolkningen for glansbilder og glassperler

Pluss

Kommentar til oppslaget om Andmyran vind AS i Andøyposten 10. september