Hadsel videregående skole:

Lærerens kompetanse sto uregistrert i 14 år

Kompetansen til en sjåførlærer ved Hadsel videregående skole sto uregistrert i 14 år. Nå beklager Statens vegvesen overfor læreren ved yrkessjåførutdanninga på Melbu.

En lærers kompetanse ved yrkessjåføropplæringen på Melbu ble først registrert 14 år etter at dokumentasjonen var sendt inn til Statens vegvesen.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Saken rundt lærerens kompetanse har gått en del fram og tilbake mellom Statens vegvesen i Nord-Norge, og den erfarne og vel ansette sjåførlæreren på Melbu. Statens vegvesen startet tidligere en prosess mot læreren, der de etterlyste sjåførlærerens dokumentasjon på at han hadde riktig kompetanse.