Statens penger gir trygge og aktive barn i vannet

Fylkesmannen i Nordland har bevilget 33.300 kroner i svømmetilskudd til Melbu barnehage for det kommende barnehageåret. Dette gir høy sikkerhet i bassenget samt trygge og aktive barn i vannet.

Øybadet Melbu  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Det rapporterer Melbu barnhage til Fylkesmannen nå i høst, knyttet til svømmetilskuddet barnehagen har fått for 2019.

Barnehagen opplyser at barnehageåret startet i august, og 30. august var barna første tur i bassenget på Melbu, Øybadet.

– Det ble også avsatt tid denne dagen til livredningsprøve for fem ansatte. Vi vil fortsette å bruke bassenget i en time og 15 minutter hver fredag. Midlene gjør at vi kan ha tilstrekkelig personell med i bassenget, skriver styrer Laila Solholt i Melbu barnehage til Fylkesmannen i Nordland.

Det er barnehagebarn av kullene fra 2014 og 2015 som får tilbudet fra august, og det er snakk om til sammen 18 unger som får leke og svømme i bassenget.

– Vi benytter anledningen her til å takke Fylkesmannen for tilskuddene vi får. Vi opplever barn som blir trygge og aktive i vann, og som får et godt grunnlag for å lære seg å svømme, skriver barnehagestyrer Laila Solholt.